Procedury zakupu

Dla marek:

 • Podpisujesz upoważnienie dla naszej firmy do przedstawienia oferty na nowy samochód od autoryzowanego dealera. Masz prawo anulować upoważnienie w ciągu 2 tygodni. Na podstawie upoważnienia jesteśmy umocowani do wystąpienia do autoryzowanego dealera w Twoim imieniu z prośbą o przygotowanie oferty oraz umowy na konkretny samochód wg Twoich oczekiwań.
 • Autoryzowany dealer przesyła do nas ofertę oraz umowę na konkretny samochód.
 • Przesyłamy Ci ofertę wraz z umową, jeśli wszystko się zgadza, podpisujesz umowę i odsyłasz ją do nas lub bezpośrednio do autoryzowanego dealera. Masz prawo do anulowania umowy w ciągu 2 tygodni bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.
 • Wpłacasz 20% wartości netto samochodu na konto autoryzowanego dealera tytułem zadatku.
 • Autoryzowany dealer ostatecznie potwierdza termin dostawy samochodu po otrzymaniu zadatku.
 • W momencie gdy samochód jest gotowy do odbioru dealer wysyła fakturę pro-forma na pozostałe 80% wartości samochodu (bez akcyzy i VAT).
 • Ty lub firma leasingowa dokonujecie płatności na konto autoryzowanego dealera.
 • Po otrzymaniu pieniędzy autoryzowany dealer wysyła samochód pod wskazany przez Ciebie adres. Istnieje możliwość osobistego odbioru samochodu od dealera.
 • Ty lub firma leasingowa płacicie akcyzę oraz VAT (nie dotyczy kupna samochodu od polskiego dealera).
 • Ty lub firma leasingowa rejestrujecie pojazd i kopię dowodu rejestracyjnego przekazujecie do naszej firmy lub bezpośrednio do autoryzowanego dealera.

Dla marek:

 • Podpisujesz umowę z naszą firmą na pośrednictwo w zakupie nowego samochodu od autoryzowanego dealera. Masz prawo rozwiązać umowę w ciągu 10 dni bez podania przyczyny. Na podstawie umowy jesteśmy umocowani do wystąpienia do autoryzowanego dealera w Twoim imieniu z prośbą o przygotowanie oferty oraz umowy na konkretny samochód wg Twoich oczekiwań.
 • Autoryzowany dealer przesyła do nas lub do Ciebie umowę na konkretny samochód.
 • Podpisujesz umowę i odsyłasz ją do nas lub bezpośrednio do autoryzowanego dealera.
 • Wpłacasz 20% wartości netto samochodu na konto autoryzowanego dealera tytułem zadatku.
 • Gdy samochód jest gotowy do odbioru, Ty lub firma leasingowa dokonujecie pozostałej płatności na konto autoryzowanego dealera.
 • Wpłacasz na nasze konto wartość prowizji oraz opłatę za transport.
 • Po otrzymaniu pieniędzy autoryzowany dealer wysyła samochód pod wskazany przez Ciebie adres. Istnieje możliwość osobistego odbioru samochodu od dealera.
 • Ty lub firma leasingowa płacicie akcyzę oraz VAT (nie dotyczy kupna samochodu od polskiego dealera).
 • Ty lub firma leasingowa rejestrujecie pojazd i kopię dowodu rejestracyjnego przekazujecie do naszej firmy lub bezpośrednio do autoryzowanego dealera.

Opisane procedury są standardem stosowanym przez naszą firmę co nie oznacza, że na Twój wniosek nie możemy ich zmodyfikować tak, aby zaspokoić Twoje oczekiwania.

Samochody są objęte pełną gwarancją producenta. W razie awarii naprawą zajmuje się dowolny autoryzowany serwis danej marki

Finansowanie
Twojego
Samochodu

Scroll to Top
Call Now Button